Phương châm và tiêu chí

PHƯƠNG CHÂM & TIÊU CHÍ

Phương châm kinh doanh:

Đặt uy tín – chất lượng lên hàng đầu, Bachcoffee cam đoan với khách hàng về sản phẩm của chúng tôi:                                                                                                                                

  • Không pha độn
  • Không Phẩm màu
  • Không phụ gia
  • Không chất bảo quản

 

anh  8

 

 

Tiêu chí hoạt động:   

"Cho đi trước, nhận lại sau!"

 Luôn luôn thiện chí hợp tác với tất cả các đối tác dù nhỏ hay lớn nếu kế hoạch có lợi cho đôi bên.